Свидетелите на Йехова

Целта на Този Сайт

Свидетели на Йехова, ръководени от Дружество ‘Стражева Кула’ , наричат своята организация ‘истината’. Този сайт е направен от любов към хората, които посещават събранията на Свидетели на Йехова, и които заслужават да разберат истината относно ‘истината’.

Ако си член на Свидетели на Йехова, и четеш този текст, значи вече си започнал да си задаваш въпроси относно организацията. Надявам се, че този сайт ще ти бъде полезен и, че ще намериш отговорите, които търсиш.

Напред към Тъмната История на Свидетели на Йехова >>>