Членство в ООН

През 1992г., Стражева Кула е станала Асоциирана Неправителствена Организация (НПО) на Обединените Нации (ООН). Това е било въпреки многото пъти, в които организацията е идентифицирала ООН като червеният звяр от книгата Откровение.

“Великият Вавилон язди аленият звяр”

След като информация за членството на Стражева Кула в ООН изтекла в медиите в Англия, много от членовете напускат организацията, считайки членството в ООН като чиста проба лицемерие от страна на лидерите на организацията.

През 1992г. Библейско и Трактатско Дружество ‘Стражева Кула’ на Ню Йорк е подала документи за асоцииране с Отдела на Публична Информация (ОПИ) на ООН. Това е най-близкото взаимоотношение, което една НПО може да има с ООН. Документите за асоциация са били подновявани всяка година и тази информация е достъпна за всеки.

Стражева Кула била асоцииран член на ООН до момента, в който тази информация била публикувана във вестник The Guardian на 8ми октомври 2001г.

Оригинална статия на вестник The Guardian (може да бъде прочетена също тук: http://www.theguardian.com/uk/2001/oct/08/religion.world)

След като ООН било бомбандирано от запитвания на членове на Свидетели на Йехова, те публикували това писмо относно членството на Стражева Кула в ООН:

Писмо от ООН (английски)

Писмо от ООН (БГ превод)

Напред към Истината за 1914г >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS