Какво вярват Свидетели на Йехова?

 1. Свидетели на Йехова вярват, че Библията не може да бъде разбрана и, че трябва да бъде тълкувана от някой, който е ‚помазан‘ от Святия Дух. Тези помазаници са базирани в седалището на организацията в Бруклин, Ню Йорк.
 2. Те учат, че Бог се казва Йехова, еврейското име на Бог от Стария Завет, и че Той е една личност, и не част от Троица.
 3. Те учат, че Исус е бил просто човек на земята, а на небето е бил и е Архангел Михаил.
 4. Те учат, че Исус не е равен на Йехова и че, двамата са две отделни и различни същества.
 5. Те учат, че Святият Дух е безличностна сила, подобна на електричеството. Тази сила е използвана от Йехова за да извърши волята си.
 6. Свидетели на Йехова учат, че всяка една вяра или религиозна система различна от тяхната е част от ‚великото отстъпничество‘ и е ‚от дявола‘.
 7. Те учат, че Исус е умрял на отвесен стълб а не на кръст.
 8. Свидете на Йехова учат, че когато умрем сме без съзнание и че, нищо не оцелява, освен споменът, който Йехова има за нас. Ако сме били добри, Йехова може да избере да ни възкреси (сътвори наново) в ‚Новата Система‘ (небиблейски термин Стражева Кула използва за да опише рая).
 9. Те учат, че когато дойде Армагедон, всички, които не са Свидетели на Йехова и всички, които не са били ‚достатъчно добри‘, ще бъдат унищожени от Бог и това ще докара новата система и рая.
 10. Те учат, че приемането на кръв по какъвто и да е начин е в разрез с Божиите закони и е пагубен грях. Това включва яденето на кръв и кръвопреливането.
 11. Свидетели на Йехова изхвърлят членове за прекрачване на техните закони като политическа неутралност, тютюнопушене, прекаляване с алкохол, блудство, прелюбодейство, убийство, ядене или приемане на кръвопреливане, приемане на друга вяра или посещаване на друга църква, и несъгласие с ученията на лидерите от Стражева Кула. Те също изгонват всеки, който има какъвто и да било контакт с отстранен член, включително ако поздравят бивш член на улицата.
 12. Свидетели на Йехова вярват, че те са длъжни да проповядват от врата на врата за скорошния край на света, за да избегнат да бъдат виновни за ‚пролята кръв‘ пред Йехова, когато настъпи Армагедон. Те вярват, че ако не ‚свидетелстват‘ на другиза нуждата им да се обърнат към тяхната вяра, те самите ще умрат в Армагедон, или, ако умрат преди Армагедон, няма да бъдат възкресени (сътворени наново) от Йехова.
 13. Свидетели на Йехова са вманиачени от мисълта, че предмети, книги, и телевизионни предавания могат да бъдат ‚демонични‘ и да бъдат демоничен канал на влияние. Теминът ‚демонизиран‘ се използва често с цел да се създава екстремен страх в членовете.
 14. Свидетели на Йехова вярват в два ‚класа‘ християни: първият са ‚земния клас‘ или ‚другите овце‘; вторият са ‚небесния клас‘, съставени от точно 144,000 човека, които се споменават в Откровение. Те вярват, че само ‚помазаните‘ или тези, които са от тези 144,000 имат способността да тълкуват писанията и да взимат решения относно посоката на ‚голямото множество‘ от ‚други овце‘.
 15. Те учат, че посрещането на квотата за проповядване по вратите и присъствие на събранията на Свидетели на Йехова са задължителни и че, ако някой стане ‚неактивен‘ (пропуска събрания или не предава информация за това колко време е прекарал в проповядване по вратите), рискува да загуби благоволението на Йехова и да умре в Армагедон.
 16. Свидетели на Йехова проповядват спасение, базирано на дела. Въпреки, че приемат изкупителната жертва на Исус Христос като съвършен човек, те вярват, че трябва да се трудят, за да се докажат като достойни за Йехова.
 17. Те учат, че празниците са ‚от дявола‘ и са с езически корен. Всеки, който е хванат да празнува празник е изключен от организацията.
 18. Те учат последователите си да не се присъединяват към армията или да работят работа, която може да доведе до отнемане на човешки живот.
 19. Всякакво въвличане в политиката е абсолютно забранено, включително гласуване или заемане на политически пост.
 20. Децата на Свидетели на Йехова са насърчени да избягват членство в организирани спортни мероприятия в училище.
 21. Асоциация с някого не ‚във вярата‘ се счита за неправилна.
 22. Свидетели на Йехова имат своя версия на писанията, наречена ‚Превод на Новия Свят на Свещеното Писание‘. За тях това е единствената приемлива версия на Библията – всички други версии се считат за неточнии те ще направят всичко възможно да ви накарат да използват тяхната Библия, отколкото вашата собствена.
 23. Те учат, че на Христос не трябва да се кланяме и че, само Йехова (Бащата) е достоен за поклонение.
 24. Те вярват в класическото сътворение, използвайки 7,000 години за всеки ден от сътворяването в Битие.
 25. Свидетели на Йехова не вярват в доктрината за ада, и учат, че ‚ада‘ или ‚хадес‘ е общият ‚гроб‘ на всички хора.

Напред към Кой ръководи организацията? >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS