Какво вярват Свидетели на Йехова относно благовестието (благата вест; евангелието):

“Благовестието, която трябва да се проповядва сега е главно благата вест, че царството на Бог е било невидимо основано през 1914г.” (Стражева Кула 1 май, 1981, стр. 17)

 • “Вярвайки в Христос и намирайки убежище в организацията на Йехова, хората сега могат да се надяват да оцелеят през идващата голяма скръб, и да влезнат директно в земното измерение на Царството.” (Истината, Която Води до Вечен Живот, стр. 23, 121)
 • “Благовестието, проповядвано от Свидетели на Йехова, е същото благовестие, което е проповядвано от апостол Павел.” (Стражева Кула, 1 ноември, 1968, стр. 652-656)

Стих, често използван от Свидетели на Йехова:

Матей 24:14; Марк 13:10 “И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.”

Във всичките 115 пъти, в които терминът ‘благовестие’ е използван в Новия Завет, за какво се отнася този термин?

 • Просто ‘добра новина’ – 48 пъти
 • Исус Христос – 29 пъти
 • Изкупление – 20 пъти
 • Бог – 7 пъти
 • Царството – 7 пъти
 • Благодат – 2 пъти
 • Радост – 1 пъти
 • Мир – 1 път

Кое е било благовестието проповядвано от апостол Павел?

1 Коринтяни 1:17-24 “Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст отзначението си. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила… а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост; но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.”

1 Коринтяни 15:1-4Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако напразно сте повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;”

Колосяни 1:19-23 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.”

Благовестието, проповядвано от Свидетели на Йехова, различава ли се от това, проповядвано от християните през вековете?

“Нека човекът с искрено сърце да сравни типът проповядване на благовестието, правено от религиозните системи на християнския свят през всичките векове, с това, правено от Свидетели на Йехова от края  на Първата Световна война през 1918г. Те не са едни и същи. Това на Свидетели на Йехова е наистина ‘благовестие’ или ‘добра новина’, за Божието небесно царство, което беше основано от възкачването на трона на неговият Син Исус Христос в края на времената на езичниците през 1914г.” (Стражева Кула, 1 май 1981, стр. 17)

Какъв трябва да е нашият отклик към благовестие, различно от това, което Павел проповядва?

Галатяни 1:8-9Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети. Както по-горе казахме, сега пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет.”

Обобщение

 • Благовестието е главно добрата новина за нашето изкупление чрез кръвта на Исус Хрисос, което изкупление се придобива чрез вяра.
 • Благовестието проповядвано от апостол Павел е главно ‘Христос разпнат’.
 • Благовестието проповядвано от Свидетели на Йехова е много различно от това, което е било проповядвано от апостол Павел и от християните през вековете.
 • Посланието и посланниците на благовестието, проповядвано от Свидетели на Йехова, носят проклятие.

 <<< Назад към “Спасение” 

Напред към “Исус Христос не е бил възкресен тялом” >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS