Свидетели на Йехова вярват, че архангел Михаил се е превърнал в Исус, който след това се е превърнал обратно в архангел Михаил:

“В последната книга от Библията, Откровение, апостол Йоан разказва как Исус, като архангел Михаил, побеждава Дявола.” (Стражева Кула, 1 септември 2011, стр. 8)

“Архангел Михаил е Исус в неговото предчовешко съществувание. След неговото възкресение и завръщане на небето, Исус отново зае своята служба като Михаил, главният ангел, “за славата на Бог Бащата”. (Стражева Кула, 1 април, 2010, стр. 19)

“Духовните синове на Бог имат характер, божествени качества, и свободна воля. Те са изключително организирани и имат високи позиции в Божията подредба, в която Михаил е архангелът (небесното име на Исус).” (Стражева Кула, 15 май 2009 стр. 21)

 

Може ли това вярване да се подкрепи с библейски?

Цялата първа глава на книгата Евреи цели да покаже, че Исус е много по-горен от ангелите:

Евреи 1:5 “Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: “Ти си Мой Син, Аз днес Те родих”; и пак: “Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син”?

Евреи 1:13на кого от ангелите е казал някога: “Седни отдясно Ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие”?

Това са риторични въпроси! Ако не бяха, писателят на Евреи би добавил думата ‘другиго‘ пред ‘ангелите’, за да покаже, че Исус е единственият ангел, който е станал Божи Син и който е поставен да седи отдясно на Бащата. Може би в бъдещи издания на “Превод” на Новия Свят, организацията ще добави тази дума на тези места, както е добавила думи в Деяния 20:28, Колосяни 1:16-18 и Филипяни 2:9, за да докаже други свои лъжедоктрини относно Исус Христос. 

Писателят на Евреи показва защо Исус не е ангел в Евреи 1:8:

“А за Сина казва: “Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”

В Евреи 1:6 виждаме:

А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: “И поклонете се на Него всички Божии ангели.””

Ако Исус е Михаил, то този стих би означавал, че ангелите се покланят на ангел! Само Бог е достоен за поклонение. (Забележете отново, че не пише ‘всички други Божии ангели’!)

Ето какво научаваме за архангел Михаил от Писанията:

“Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!” (Юда 9)

За разлика от архангел Михаил, Исус Христос, Божият Син, Бог в плът (Филипяни 2:9), свободно заповядва на Сатана:

Матей 4:10Махни се, Сатана…”

Матей 16:23Махни се от Мене, Сатана…”

Марк 8:33Махни се, Сатано, и иди зад Мене…”

Накрая, ако Исус, в момента, на небето, е архангел Михаил, то защо нарича себе си Исус?!

Деяния 9:5 “А той каза: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш.”

Откровение 22:16 Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда.”

<<< Назад към “Исус Христос не е бил възкресен тялом”

Напред към “Няма живот след смъртта на тялото” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS