Свидетели на Йехова отричат съществуванието на ада. Ето какво казват по темата на ад:

  • “Понеже няма живот ведната след смъртта, невъзможно е з7а човек да преживее благословение или мъчение в Хадес. (Разсъждаване от Писанията, стр. 103; Уверете се във Всички Неща, стр. 146)
  • “Вечно несъществувание е краят на тези, които са хвърлени в Гехена, или огненото езеро.” (Уверете се във Всички Неща; стр. 146)

Възможно ли е да се преживее благословение или мъчение в Хадес?

Лука 16:23 “И в ада [Хадес], подложен на мъки…”

Лука  16:24 “ защото се мъча в този пламък…”

Какъв е края на тези, които са хвърлени в Гехена, или огненото езеро?

Исая 66:24 “След като излязат, те ще видят труповете на хората, които са престъпили против Мене; защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят ими те ще бъдат отвратителни за всяка твар.

Данаил 12:2 “Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот, а други – за срам и вечно презрение.”

Матей 3:12 “Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.”

Матей 8:11-12Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство; а синовете на царството ще бъдат изхвърлени в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”

Матей 8:29 “И, ето, извикаха и казаха: Какво общо имаш с нас, Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тук преди определеното време да ни мъчиш?”

Матей 13:41-42Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.”

Матей 13:49-50Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,”

Матей 18:8 “Ако те съблазни ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота сакат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.”

Матей 22:13 “Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”

Матей 25:46 “И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.”

Марк 5:7  “и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.”

Марк 9:43И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла [гр. гехена], в неугасимия огън.

Лука 3:17 “Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.”

Лука 10:12 “Казвам ви: По-леко ще бъде наказанието на Содом в онзи ден, отколкото на този град.”

Лука 12:5  Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. [гр. гегена]”

Евреи 10:27-29а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?”

Откровение 14:9-11 “И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.”

Откровение 19:20 “И звярът бе уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.”

Откровение 20:10 “И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.”

Откровение 22:15 “А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.”

<<< Назад към “Няма живот след смъртта на тялото” 

Напред към “144,000” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS