Свидетели на Йехова твърдят, че Исус е ‘Божи Син’, но не и Всемогъщият Бог в следните свои изказвания:

 1. “Истинните Писания говорят за Божия Син, Словото, като ‘бог’. Той е ‘могъщ бог’, но не Всемогъщият Бог, който е Йехова. (Истината Ще Ви Направи Свободни,  Бруклин, Библейско и Трактатско Дружество Стражева Кула, 1943, стр. 47)
 2. “Исус е ‘Божият Син’. Не самият Бог!” (“‘Словото’, Кой е Той?”, стр. 20)
 3. “Самият факт, че е бил изпратен доказва, че той не е равен на Бог, а е по-долен от Бог, неговия Баща.” (“‘Словото’, Кой е Той?”, стр. 41)

Според Библията, какво е означавало твърдението на Исус, че е ‘Божи Син’?

Йоан 5:18 “Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.”

Йоан 10:28-33никой няма да ги грабне от ръката Ми и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.… Аз и Отец сме едно. Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни? Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.” 

Йоан 10:36 “то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?”

Казвайки, че е Божи Син, Исус е правил Себе си равен на Бог (Бащата). Исус, отделна Личност от Бащата, действително притежава същите качества като Него. Това ясно се вижда в многото стихове, в които Исус е идентифициран като Йехова. Този факт е основополагащ в доктрината за Троицата.

<<< Назад към ‘Бог не е Троица’

Напред към “Исус е създаден от Бащата” >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS