Свидетели на Йехова искат да подкрепят своята лъжедоктрина, че Исус е бил създаден от Бащата, с твърдението, че ‘първороден’ означава ‘създаден пръв’. Но Библията показва, че ‘Първороден’ е позиция на превъзходство, и няма нищо общо с това дали някой е роден (или в случая ‘създаден’) пръв:

Псалм 89:27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе.”

Битие 41:51-52Йосиф наименува първородния Манасия, защото си казваше: Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. А втория наименува Ефрем, защото си казваше: Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.”

Еремия 31:9С плач ще дойдат и като се молят, ще ги доведа; ще ги доведа до водни реки през прав път, в който няма да се спънат; защото съм Отец на Израел и Ефрем е Моят първороден.

Изход 4:22 “А ти кажи на фараона: Така говори Йехова: Израел Ми е син, първородният Ми;”

Бог даде първородието на Исав на Яков. (Битие 25:21-26)

Давид бе направен първороден, въпреки, че беше роден последен. (Пс. 89:27)

<<< Назад към “Исус е създаден от Бащата”

    Напред към “Святият Дух е Божията сила в действие” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS