Свидетели на Йехова учат, че:

 • Човекът е ‘душа’ (Разсъждаване от Писанията, стр. 101, 375)
 • Душата е съставена от тялото и духът (Помагало за Разбиране на Библията, стр. 1533)
 • Душата не продължава да живее след смъртта на тялото (Разсъждаване от Писанията, стр. 136-137, 382)

От какво е съставен човекът?

Битие 2:7 И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.”
1 Солунци 5:23 “А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.”

Според Библията, душата продължава ли да живее след смъртта на тялото?

Битие 35:18 “А като предаваше душа (защото умря)…”

1 Царе 17:21-22Тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господа: Господи, Боже мой, моля Ти се, нека душата на това дете се върне в него! И Господ послуша Илиевия глас и душата на детето се върна в него, и то оживя.”

Матей 10:28 “Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла. [гр. гехена]”

Деяния 20:9-10 — “… падна долу от третия етаж; и го вдигнаха мъртво. Но Павел слезе и като падна върху него, прегърна го и каза: Не се безпокойте, защото животът [гр. душата] му е в него.

Откровение 6:9 – 11А когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас: Докога, Господарю святи и истинни, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха; и им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят и насъслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.”

Откровение 20:4 видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус… и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.”

Свидетели на Йехова на какво базират своите учения относно природата на човека?

Езекил 18:4,20душата, която е съгрешила, тя ще умре”

Тук под думата ‘душата’ се има предвид целия човек. Не може да се основе цяла доктрина върху само един стих, и да се игнорира останалото Писание, което свидетелства, че човекът е съставен от дух, душа и тяло!

Еклесиаст 9:3-10 “ПОД СЛЪНЦЕТО… живите поне знаят, че ще умрат;
а мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват… ПОД СЛЪНЦЕТО… ПОД СЛЪНЦЕТО… ПОД СЛЪНЦЕТО… няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш.”

Повтарянето на фразата ‘под слъцнето’ показва, че писателят на Еклисиаст описва каква е житейската философия на хората, които живеят ‘под слънцето’ – хората, които нямат познаване на Бог и на духовните неща. Затова е и увещанието:

Радвай се на живота с жената, която си възлюбил, през всички дни на суетния си живот… защото това е делът ти в живота” (Еклесиаст 9:9)

Дали заповед от Бог за всички нас? Дали това е смисълът на живота ни на земята? Това е смисълът на ‘суетния’ живот, но тези, които са познали Бога живеят не за своето плътско удоволствие, а за Него.

В по-голямата си част, Еклисиаст не е книга, от която можем да формираме основни доктрини за нашата вяра, защото целта на книгата е да покаже колко е суетен животът ‘под слънцето’ – животът без познаване на Бога. Ето примери за още стихове от Еклисиаст, които, ако приемем като доктрини, биха били в противоречие с други Библейски учения:

Еклесиаст 8:15 “… за човека няма по-добро под слънцето освен да яде, да пие и да се весели…”

Еклесиаст 11:9Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти!”

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS