Свидетели на Йехова учат своите членове, че в днешни времена Бог действа само в и чрез ‘Божията видима организация’ на земята – Свидетели на Йехова.

  1. “В тези дни Бог действа ексклузивно с Библейско и Трактатско Дружество Стражева Кула и с тези, които благосклонно откликват на нейното учение.”(Стражева Кула 15 август, 1934, стр. 249)
  2. Човек може да разбира Библията и Божиите цели като се асоциира с тази земна организация. (Стражева Кула 1 септември, 1954, стр. 529; Стражева Кула 1 октомври 1967, стр. 587; Стражева Кула 1 декември 1981, стр. 27)

С коя група хора взаимодейства Бог от първи век насам?

Деяния 20:28 църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.”

1 Коринтяни 12:12-13 “Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме.”

2 Коринтяни 11:2 “защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя на Христос като чиста девица.”

Ефесяни 2:21-22върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.”

Ефесяни 4:4Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви…”

Ефесяни 5:29-32Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на Неговото тяло – от Неговата плът и от Неговите кости. “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.” Тази тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за църквата.”

1 Тимотей 3:15 … в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.”

Евреи 12:22-23 — “но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници,”

Трябва ли да се доверим на организация от хора за правилното тълкувание на Божието слово?

Матей 16:16-17Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.

Матей 18:20 — “където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.”

Йоан 14:26  “А Утешителят, Святият Дух …Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.”

Йоан 15:26 “А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.”

Йоан 16:13 “А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина…”

Галатяни 1:15-18 “А когато Бог, … благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, аз не се допитах още в същия час до плът и кръв, нито отидох в Йерусалим при онези, които бяха апостоли преди мен, а заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава, след три години, отидох в Йерусалим, за да се запозная с Кифа…”

1 Йоаново 2:26-27Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят; а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.”

1 Йоаново 5:20 “Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.”

Напред към “Спасението зависи от членство в организацията Свидетели на Йехова” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS