Свидетели на Йехова учат, че “Христовото изкупително дело само по себе си не е достатъчно за оправданието на вярващия” (Стражева Кула 1 декември 1985, стр. 7)

Христовото изкупително дело достатъчно ли е за оправданието на вярващия?

Деяния 13:39 “всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от ВСИЧКО, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон.”

Римляни 8:1-2И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.”

Колосяни 1:21-22И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни,”

Колосяни 2:13-14И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и като заличи противния ни в постановленията Му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста;”

Колосяни 2:20-23Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като: “Не се докосвай”, “Не вкусвай”, “Не пипай” (които всички се развалят от употреба), според човешки заповеди и учения? Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото.”

Евреи 9:12 “веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.”

Евреи 10:10 “С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.”

1 Петрово 2:24 “Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте.

<<< Назад “Спасението зависи от членство в организацията Свидетели на Йехова”

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS