Свидетели на Йехова използват много дезинформация по темата за Троицата, и така объркват своите членове. Ето някои примери на дезинформация:

 • Книгата “Нека Бог да е Истинен”, 1952, стр. 100 и Стражева Кула, април 1, 1970, стр. 210:
“доктрината, накратко, е че има трима бога в едно”

Доктрината за Троицата не учи, че има трима бога в едно; никога не е учила това, и никога няма да учи това!

 • Брошура “Трябва ли да вярвате в Троицата?” стр. 19:
“Павел също казва, че Христос е влязъл ‘в самия рай, за да може да се яви в Божието присъствие от наше име’. (Евреи 9:24) Ако се явиш в присъствието на някой друг, как може да си същата личност? Не можеш. Трябва да бъдеш различен и отделен.”

По този начин Свидетели на Йехова лъжовно обвиняват хората, които вярват в Троицата, че вярват, че Бащата е Синът, и че Синът е Бащата – че са една и съща Личност. 

На друго място, по чудо, правилно описват доктрината за Троицата:

 • “Уверете се във всички неща” 1965, стр. 484
“Троица е термин използван да опише централната доктрина на Християнската религия… в Единството на Божеството има Три Личности, Бащата, Синът, и Святият Дух, които Три Личности са напълно отделни един от друг… “Бащата е Бог, Синът е Бог, и Святият Дух е Бог, но същевременно не са три бога но един Бог.”

От тези цитати, които показват три различни дефиниции на Троицата, става ясно, че Свидетели на Йехова или целенасочено искат да разпространяват лъжи относно доктрината за Троицата, или сами не познават доктрината! Ако е първото, то:

Изход 20:16 “Не свидетелствай лъжливо против ближния си.”

Ако е второто:

Притчи 18:13 “Да отговаря някой преди да чуе, е безумие и позор за него.”

<<< Назад към ‘Никога не сме публикували биография на Чарлз Ръсел’

Напред към Невярно Цитиране на Академични Източници >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS