Свидетели на Йехова често цитират академични източници, с които да легитимират вярванията си. Но в много случаи организацията си е позволявала да цитира даден източник като подкрепящ дадено твърдение, което той ни най-малко подкрепя. Свидетели на Йехова успяват да направят това, като цитират отделни думи или фрази от източника, извън контекст. Това се вижда след като се прочете оригиналния пълен текст на цитата.

В този раздел ще видите невярното цитиране на източници в следните публикации на Свидетели на Йехова:

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS