Едно от многото доказателства, че Исус е Бог, се намира в Йоан 1:1:

“В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.” BPB

Но “Превод” на Новия Свят превежда този стих така:

“В началото беше Словото и Словото беше с Бога, и Словото беше бог. (или “богоподобно”; “божествено”)”

За да подкрепят своето твърдение, че тяхният превод на Йоан 1:1 е правилен, Свидетели на Йехова цитират думите на Уилям Барклей от неговата книга ‘Много Свидетели, Един Господ’ 1963, стр. 23-24:

“знаменитият Библейски преводач Уилям Барклей пише ‘Сега по принцип, освен заради специални причини, гръцките съществителни винаги са написани с пълен член пред тях… Когато гръцко съществително няма пълен член пред него, то се превръща в описание, отколкото в идентификация, и има качествата на прилагателно, отколкото на съществително. Можем да видим това в английския. Ако кажа: “James is man” [Вместо “James is a man”], тогава аз просто описвам Джеимс като човек, и думата ‘man’ е станала описание, не идентификация. Ако Йоан бе казал ‘ho theos en ho logos’, използвайки пълен член пред двете съществителни, тогава той би идентифицирал ‘logos’ (‘Словото’) с Бог, но понеже няма пълен член пред ‘theos’, то става описание, и повече прилагателно, отколкото съществително. Преводът тогава става, малко тромаво, “Словото беше в същата категория като Бог, принадлежеше на същата група на съществувание, като Бог…” Йоан тук не идентифицира Словото с Бог. Просто казано, той не казва, че Исус е Бог.” (Стражева Кула, 15 май 1977, стр. 320)

Но както в лъжецитата на Imperial Bible Dictionary в книгата “Разсъждаване”, и тук е от изключителна важност какво е пропуснато от цитата на местата, където Свидетели на Йехова пишат многоточие.

Ето какво липсва от цитата на Барклей:

В такъв случай, не можем да направим друго, освен да се обърнем към гръцкия, който е ‘теос ен хо логос’. Теос е гръцката дума за ‘Бог’, ен е ‘беше’, хо е пълният член, логос е ‘слово’. Знаменитият Библейски преводач Уилям Барклей пише ‘Сега по принцип, освен заради специални причини, гръцките съществителни винаги са написани с пълен член пред тях, и можем да видим веднага, че теос, съществителното за ‘Бог’ няма пълния член пред него. Когато гръцко съществително няма пълен член пред него, то се превръща в описание, отколкото в идентификация, и има качествата на прилагателно, отколкото на съществително. Можем да видим това в английския. Ако кажа: “James is man” [Вместо “James is a man”], тогава аз просто описвам Джеимс като човек, и думата ‘man’ е станала описание, не идентификация. Ако Йоан бе казал ‘ho theos en ho logos’, използвайки пълен член пред двете съществителни, тогава той би идентифицирал ‘logos’ (‘Словото’) с Бог, но понеже няма пълен член пред ‘theos’, то става описание, и повече прилагателно, отколкото съществително. Преводът тогава става, малко тромаво, “Словото беше в същата категория като Бог, принадлежеше на същата група на съществувание, като Бог. Единственият съвременен преводач, който правилно се справя с този проблем е Кенет Уест, който превежда така: “Словото беше в неговата най-дълбока същност божество”. Но ето тук преводът NEB брилянтно се справя с този проблем с абсолютно акуратния превод: “Каквото бе Бог, това бе Словото”.  Йоан тук не идентифицира Словото с Бог. Просто казано, той не казва, че Исус е Бог.” (Стражева Кула, 15 май, 1977, стр. 320) Цитат от книгата на Барклей ‘Много Свидетели, Един Господ’ 1963, стр. 23-24

Липсващите изречения от цитата на Барклей доказват точно обратното, на това, което Свидетели на Йехова се опитват да докажат. Барклей всъщност обяснява, че Йоан 1:1 доказва, че Исус не е Бащата, но че притежава същите божествени качества като Него, и затова хвали преводите на Уест и NEB, които обясняват този факт. Разбира се, вярването, че Исус не е Бащата е основно в доктрината за Троицата.

Тук отново виждаме как Свидетели на Йехова безочливо публикуват лъжи в своите публикации, за да поддържат своите лъжедоктрини, най-пагубната от които е лъжата, че Исус не е Бог.

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS