Деяния 20:28 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Деяния 20 от Kingdom Interlinear.

дословен английски превод от гръцкия текст                               английска версия на                                                                                                                                                         Новия Свят (1969г)


deyania2028

дословен превод на английските думи:              българска версия на Новия Свят:

acts 2028

Както виждате в дословния превод на гръцките думи издаден от Свидетели на Йехова, думата ‘Син’ не присъства никъде в гръцкия език. Това е причината, поради която думата [Son] (‘Син’) е била написана в скоби в превода от 1969г. Скобите вече не се изписват в новите издания на версия Нов Свят, както в английския така и в българския превод.

Причината Свидетелите на Йехова да добавят ‘Син’ е явна. Организацията вярва, че Исус е бил ‘Божии Син’, но не и Бог. Ако, както казва гръцкия език, Бог е изкупил църквата със своята собствена кръв, този стих явно свидетелства, че Исус е Бог.

Ето този стих в другите български преводи на Свещенното Писание:

Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. (1940)

И тъй, внимайте на себе си и всичкото стадо над което Дух Светий ви постави епископи, да пасете църквата на Господа Бога която със собствената си кръв той придоби.(Цариградски) 

Напред към Евреи 1:8 >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS