Евреи 1:8 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Евреи 1 от Kingdom Interlinear

дословен английски превод от гръцкия текст                               английска версия на                                                                                                                                                         Новия Свят (1969г)

jwbk4_14

дословен превод на английските думи:              българска версия на Новия Свят:

Евреи 1-8

Фразата ‘Бог е твоят престол’, освен че няма как да се обоснове граматически от гръцкия, е литературна безсмислица. Ако Бог е престолът на Исус, то значи Исус седи върху Бог. Престолът е по-малък от личността, която седи върху него. Престолът е символ или знак на авторитет. Без Цар върху престола, престолът сам по себе си е нищо.

Ето Евреи 1:8 в други български преводи на Свещенното Писание:

А за Сина казва: – “Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. (1940)
А за Сина казва: “Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата. (Цариградски)

<<< Назад към Деяния 20:28                                                                   Напред към Йоан 8:58 >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS