Филипяни 2:9 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Филипяни 2 от Kingdom Interlinear.

дословен английски превод от гръцкия текст                            английска версия на                                                                                                                                              Новия Свят (1969г):

дословен превод на английските думи:              българска версия на Новия Свят:

Ясно се вижда, че прилагателното ‘друго’ не присъства никъде в гръцкия език. Това е причината, поради която думата [other] (‘друго’) е била написана в скоби в превода от 1969г. Скобите вече не се изписват в новите издания на версия Нов Свят, както в английския така и в българския превод.

Причината Свидетели на Йехова да добавят ‘друго’ преди ‘име’ е явна. За тях името Исус не може да бъде над името Йехова, затова е нужно Исус да е получил името над всяко ‘друго’.

Ето този стих в другите български преводи на Свещенното Писание:

“Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име” (1940)
“Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име” (Православен)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS