Йоан 8:58 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Евангелие от Йоан от Kingdom Interlinear

дословен английски превод от гръцкия текст:                               английска версия на                                                                                                                                                         Новия Свят (1969г):

Йоан 8:58

буквален превод на английските думи:    българска версия на Новия Свят:Йоан 8-58

Исказването на Исус в този стих е доказателство за Неговото твърдение, че Той е Бог. Това се базира върху фактът, че в Септуагинтът – гръцкият превод на Стария Завет – Йехова (Яхве) се идентифицира в Изход 3:14 използвайки същата фраза ‘ἐγὼ εἰμί‘:

septuex314

Изход 3:14 “И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелтяните – Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.”

Когато през 1950г. версия на Новия Свят за първи път превежда Йоан 5:58 като ‘I have been’ [‘аз съм бил’], те защитават този превод, казвайки, че в този стих се използва ‘perfect indefinite tense‘ [‘минало неопределено време‘]:

versia_na_novia_svyat_1951_joan8

За гръцки академици, проблемът в това обяснение е, че в гръцкият език не съществува  ‘perfect indefinite tense‘ [‘минало неопределено време‘]. Затова, за да могат все пак да запазят превода ‘I have been’ [‘аз съм бил’] поради доктринални причини, преводачите променят бележката за Йоан 8:58 в изданието от 1971г на Новия Свят на “perfect tense indicative” [букв. ‘минало изявително време’ (изявително наклонение)], което поне съществува в гръцкия!

Забележете, че същата фраза е правилно преведена като ‘I Am’ (‘Аз Съм’) на други места, които не застрашават лъжедоктрините на Свидетели на Йехова:

<<< Назад към Евреи 1:8                    Напред към Колосяни 1:16-18 >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS