Колосяни 1:16-18 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Колосяни 1 от Kingdom Interlinear.

дословен английски превод от гръцкия текст                            английска версия на                                                                                                                                              Новия Свят (1969г):

дословен превод на английските думи:              българска версия на Новия Свят:

Ясно се вижда (както във Филипяни 2:9 от версия на Новия Свят), че прилагателното ‘друго’ не присъства никъде в гръцкия език. Това е причината, поради която думата [other] (‘друго’) е била написана в скоби в превода от 1969г. Скобите вече не се изписват в новите издания на версия Нов Свят, както в английския така и в българския превод.

Свидетели на Йехова добавят думата ‘друго’ версия на Новия Свят, за да се подкрепи лъжедоктрината, че Исус е бил сътворен от Йехова и, че след това Исус сътворява всичко ‘друго’.  

<<< Назад към Йоан 8:58                                                                   Напред към Колосяни 2:9 >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS