Римляни 10:13 от Kingdom Interlinear Bible, който може да се види в онлайн библиотеката на Свидетелите на Йехова тук: Римнляни 10 от Kingdom Interlinear.

дословен английски превод от гръцкия текст                               английска версия на                                                                                                                                                         Новия Свят (1969г)

interlinear-roemer-10-12

дословен превод на английските думи:    българска версия на Новия Свят:

John 10-9

 

 

 

 

 

 

Тук се вижда, че Стражева Кула ‘превежда’ гръцката дума Κυρίου (Господ/Господар) като ‘Йехова’ без каквото и да било основание от гръцкия текст. Организацията твърди, че те са възстановили Божието Име в Новия Завет, и затова си позволяват да заместят думите, които са били написани вместо ‘Йехова’. Но как така се случва, че местата, в които е ‘възстановено’ Името, са точно местата, които показват, че Исус е Бог? Ако прочетем контекста на тези стихове, става явно, защо тук са поставили ‘Йехова’:

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: “Никой, който вярва в Него, не ще се посрами”. Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото “всеки, който призове Господното име, ще се спаси”. (1940)

Без поставяне на ‘Йехова’ в Римляни 10:13, става ясно от контекста, че който призове името на Исус ще се спаси. ‘Призове‘, разбира се, означава ‘се обърне с молитва към‘ Исус, което не само, че го прави Бог, но и доказва, че спасението е само чрез молитва към Исус, подтикната от вяра, че Той е възкресен от мъртвите. Ето защо дори във версия на Новия Свят виждаме този стих:

И чрез никого другиго няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което да се спасим. (Деяния 4:12, контекст стих 10: ‘името на Исус Христос Назарянина‘)

 

<<< Назад към Колосяни 2:9                                                         Напред към Филипяни 2:9  >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS