Свидетели на Йехова изтъкват, че най-правилно славят Бог, защото възстановяват името на Бог (Йехова) в Библията. Но ето един пример, в който Свидетели на Йехова скриват Божието име (Йехова/Яхве) в своя превод:

Захария 3:2 в Стария Завет на иврит с дословен английски превод:

дословен превод на иврита:

“казва Йехова/Яхве на противника: да те смъмри Йехова/Яхве противнико и ще смъмри Йехова/Яхве теб, този, който избра Йерусалим. Не е ли той една главня спасена от огън?”

И на трите оградени места се вижда Тетраграматона (YHWH), който Свидетели на Йехова казват, че искат да възстановят в Писанията. Но във версия на Новия Свят, този стих е преведен по следния начин:

“Тогава ангелът на Йехова каза на Сатана: „Нека Йехова да те съди, Сатана! Нека да те съди Йехова — онзи, който избра Йерусалим! Нима този човек не е главня, извадена от огъня?”

Ясно е защо Свидетели на Йехова си позволяват да ‘преведат’ Божието Име ‘Йехова’ като ‘ангелът на Йехова’. Този стих ясно показва как Йехова говори на Йехова, което доказва, че има повече от една Личност, Която Библията нарича ‘Йехова’.

Ето този стих в други български преводи:

Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! Да те смъмри Господ, Който избра Йерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън?” (Зах. 3:2 BPB)

“И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?” (Зах. 3:2 1940)

<<< Назад към Криене на Божествеността на Исус

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS