През 1992 г. „Стражева Кула“ става Асоциирана неправителствена организация (НПО) на Организацията на обединените нации (ООН). И това става въпреки многобройните случаи, когато организацията е идентифицирала ООН като червения звяр от книгата Откровение.

“Великият Вавилон язди аленият звяр”

След като информация за членството на „Стражева кула“ в ООН изтича в медиите в Англия, много от членовете на Свидетели на Йехова напускат организацията, считайки членството ѝ в ООН като чиста проба лицемерие от страна на лидерите на организацията.

През 1992 г. Библейско и трактатско дружество „Стражева кула“ на Ню Йорк подава документи за асоцииране с Отдела за публична информация (ОПИ) на ООН. Това е най-близкото взаимоотношение, което една неправителствена организация може да има с ООН. Документите за асоциирането се актуализират всяка година и тази информация е достъпна за всеки.

„Стражева кула“ е асоцииран член на ООН до момента, в който тази информация е публикувана във вестник The Guardian на 8 октомври 2001 г.

Оригинална статия на вестник The Guardian (може да бъде прочетена също и тук: http://www.theguardian.com/uk/2001/oct/08/religion.world)

След като ООН е засипана със запитвания от страна на членове на Свидетели на Йехова, организацията публикува писмо относно членството на „Стражева кула“ в ООН:

Писмо от ООН (английски)

ООН Писмо (БГ превод)

Напред към Истината за 1914г >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS