Много членове на Свидетели на Йехова ще бъдат изумени да разберат, че основателят на тяхната религия, Чарлз Тейз Ръсел, изчислил годината 1914 използвайки разстоянията на коридорите на Великата Пирамида в Гиза. Ето какво той пише в “Thy Kingdom Come 1910 ed. Studies In The Scriptures vol. 3” (“Да Дойде Царстворо Ти 1919 в Изучаване на Писанията, том. 3”) стр. 342:

“И така, ако премерим назад към “Първият Изкачващ се Коридор” до неговото свързване с “Входния Пасаж”, ще имаме фиксирана дата да отбележим на спускащия се коридор. Тази мярка е 1542 инча, и посочва годината 1542 пр. хр., като датата на тази точка. След това, като премерим дължината на “Входния Пасаж” от тази точка, за да намерим разстоянието до входа на “Ямата”, която символизира великата беда и унищожение, с което тази ера ще приключи, когато злото ще бъде свалено от власт, намираме, че е 3457 инча, което символизира 3457 години от горната дата, 1542 пр. хр. Това изчисление показва 1915г като началото на периода на беда; защото 1542 години пр. хр. плюс 1915 години сл. хр. са равни на 3457 години. Така Пирамидата свидетелства, че края на 1914г ще бъде началото на времето на беда, каквато не е имало откакто има народи – нито пък ще има след това. И така, трябва да бъде отбелязано, че това Свидетелство напълно потвърждава Библейското свидетелство по темата…”

Учението за 1914г базирано на пирамидология е продължено в книгата на Ръсел “Божественият План на Ерата Както е Разкрит във Великата Пирамида”:

divine-plan-pyramid-cover

Ръсел обичал пирамидологията до толкова, че срещу гроба му има издигната пирамида:

“Възкресен с Христос”

“Библейско и Трактатско Дружество ‘Стражева Кула'”

През 1928г Свидетели на Йехова се отдалечават от Ръсел и пирамидологията, но запазват датата 1914г. Така те трябвало да измислят нов начин за да ‘изчислят’ тази дата, защото тя е ключова за тяхните религиозни вярвания. Решили да използват годината на падането на Йерусалим, чиято дата според тях е 607 пр. хр.

Напред към Кога е Унищожен Йерусалим? >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS