Свидетелите на Йехова казват, че считат Библията за свой върховен авторитет. Библията сама казва как да разпознаем лъжливите пророци:

Второзаконие 18:20-22 

“Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име слово, което Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, този пророк да умре. И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем кое слово Господ не е казал? – Когато някой пророк говори от Господнето име и словото му не се сбъдне, това слово Господ не е говорил; пророкът го е говорил своеволно; да не се боиш от него.”

Свидетелите на Йехова  са пророкували идването на Армагедон (унищожението на света) много пъти. Ето само някои от тези лъжепророчества:

‘Армагедон ще е през 1914г’

 • Стражева Кула от Сион, януари 1892г.:

ZionsWT1-15-1892p1355

“Датата за края на тази ‘битка’ е ясно посочена в Писанията като октомври 1914г.”

 • The Time is at Hand (Времето Настъпи), 1908, pg 101:

TimeHand1908p101

‘… ‘битката на великия ден на Всемогъщия Бог’ (Откр. 16:14), която ще приключи през 1914г с пълното поваляване на настоящето владетелство на земята, вече е започнала.”

‘Армагедон ще е през 1918’

 • The Finished Mystery (Завършената Мистерия), 1917, pg 398, 399, 485:

1917V7p398-399

1917V7p485

‘… хората, които са силата на Християнския Свят ще бъдат отрязани в краткият но пълен с действие период, който ще започне през 1918г. Една трета ще бъдат ‘изгорени с огън по средата на града’… След 1918г. хората, които подкрепят църквиянството ще спрат да го подкрепят, ще бъдат унищожени като привърженици… Също през 1918г, когато Бог изцяло унищожи църквите и милиони от членовете на църквите…’

 • Millions now Living Will Never Die (Милиони Живи Сега Никога Няма да Умрат), 1920, pg. 89, 90:

MillionsLiving-p90

‘…Затова можем с увереност да кажем, че 1925г ще отбележи завръщането на Авраам, Исаак и Яков и верните пророци от стари дни…’

‘Армагедон ще е през 40те години’

 • Informant (Информант), May 1940:

Informant5-1940

‘Годината 1940 със сигурност ще е най-важната година досега, защото Армагедон е много близо.’

 • Стражева Кула май 1941г, стр. 288:

WT9-15-41p288

български превод:

‘… в оставащите месеци преди Армагедон…’

‘Армагедон ще е през 70те години’

 • Пробудете се!, януари 1969, стр. 16:

AW1-22-69p16

‘Други Библейски пророчества ясно предсказват Божията цел да докара край на тази зла система до няколко години.’

 • Пробудете се!, януари 1969, стр. 15:

AW5-22-69p15

‘Ако си млад човек, ти също трябва да приемеш факта, че никога няма да остарееш в настоящата система на нещата. … Всички доказателства от сбъднати Библейски пророчества посочват, че тази корумпирана система ще приключи след няколко години. … като млад човек, никога няма да се развиеш в кариера, която настоящата система предлага. Ако си в гимназия и мислиш за университетско образование, това означава поне още четири, може би дори шест или осем години докато завършиш и навлезнеш в специализирана кариера. Но къде ще бъде тази система от неща до тогава? Ще бъде съвсем близо до своя край, ако не съвсем приключила!’

‘Чуват се сведения за братя, които продават домовете си и принадлежностите си и планират да приключат остатъкът от дните си в тази стара система в пионерско служение. Наистина това е отличен начин да се прекара малкото оставащо време преди края на злия свят.’

 ‘Армагедон ще е през 1975г’

Стражева Кула август 1968, стр. 494 ‘Защо Очаквате 1975?’

w68_1975

<<< Назад към Истината за 1914г                                              Напред към Масонство >>>

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS