Свидетели на Йехова наричат Бог Баща ‘Йехова’, и от там идва тяхното лъжеучение относно доктрината за Троицата. Те лъжовно учат, че според доктрината за Троицата, Исус и Бащата са една и съща личност. Ето пример от техен коментар върху Йоан 1:1:

“Със сигурност апостол Йоан не е бил до толкова неразумен да каже, че някой (Словото) е бил с някой друг индивид (‘Бог’) и в същото време е бил самият този друг индивид.” (“‘Словото’, Кой е Той?”, стр. 53)

Да, със сигурност апостол Йоан НЕ е казвал, че Исус е Бащата! Но той изразява, че Исус и Бащата са Бог в тяхната същност – в тяхната природа. ‘Йехова’ е природа и ‘Йехова’ е Триединен Бог. Поради този факт Писанието свидетелства, че Исус е Йехова:

Достоен за Същия Статут

Йехова исус
Исая 12:2, 43:11
Тит 1:3, 2:10 Лука 1:47
Спасителят/Единственият Спасител Тит 1:4, 2:13
Лука 2:11
Йоан 4:42
Деяния 4:12
Исая 43:10 Ние сме призовани за Негови свидетели  Деяния 1:8
Йоан 14:1 (a) да вярваме във Йоан 14:1 (b)
Исая 45:22-23 колена се преклоняват / езици изповядват Филипяни 2:9-11
Откровение 4:11 достоен да получи почит и слава Откровение 5:12
Деяния 16:34 да повярваме в Него, за да бъдем спасени  Деяния 16:31
Йоил 2:32 всеки, които призове Името Му ще бъде спасен Деяния 2:21
Исус Навиев 24:24 да Му служим Колосяни 3:24
Неемия 9:6
Откровение 7:11
Му се кланят ангелите Евреи 1:4-6
Матей 4:10
Йоан 4:24
Откровение 5:13-14, 11:16
други ми се кланят Матей 14:33, 28:9
Йоан 9:38
Откровение 5:14
“Така казва Господ.”
(използвано дузина пъти)
говори с божествен авторитет “Истина ви казвам…”
(използвано дузина пъти)

Има същите Имена и Титли

ЙЕХОВА ИСУС
Изход 20:2-3
Второзаконие 32:39
Исая 41:10, 43:10, 44:6,44:8, 45:5, 44:22
1 Коринтяни 8:4-52
Бог Матей 1:23
Йоан 1:1, 20:28
Евреи 1:8-12
1 Тимотей 1:17
Римляни 10:12-13 Господ Лука 2:11
Второзаконие 10:17
Еремия 32:18
Могъщ Бог  Исая 9:6
Битие 17:1
Изход 6:3
Всемогъщ Бог Откровение 1:8
Исая 44:6, 48:12 Първи и Последен Откровение 1:17, 2:8,22:13
Изход 3:14
Второзаконие 32:39
Исая 44:6, 48:12
Аз Съм Йоан 8:58, (Същата гръцка фраза като в Йоан 8:24, 13:19, 18:5 според Kingdom Interlinear Bible на Свидетели на Йехова)
Второзаконие 10:17
Псалм 136:2-3
Данаил 2:47
1 Тимотей 6:15
Цар на Царете, Господ на Господарите Откровение 17:14,19:16
Осия 11:9 Святият Деяния 3:14
Псалм 116:5 Праведният Деяния 3:14
1 John 2:1
Псалм 23:1 Пастир Йоан 10:11
Псалм 18:31 Канара 1 Коринтяни 10:4

Върши Същите Дела

ЙЕХОВА ИСУС
Деяния 2:32 кой възкреси Исус Йоан 2:1910:17-18
Битие 1:1
Исая 44:24, 45:12
Неемия 9:6
Откровение 4:11
създал небето & земята/всички неща

 

Йоан 1:3
Колосяни 1:16
Псалм 65:3
Исая 43:25
Еремия 31:34
прощава грехове Лука 5:20-21
Mark 2:7-9
2 Летописи 7:14, и пр. чува молитви Йоан 14:14 (според Kingdom Interlinear Bible на Свидетели на Йехова “ми поискате”)
Еремия 17:10 изпитва сърца & награждава поведение Откровение 2:23
Битие 18:25
Псалм 96:13
съди всички Йоан 5:22
2 Тимотей 4:1
Притчи 3:12 наказва тези, които обича Откровение 3:19
Псалм 107:29
Псалм 89:9
успокоява ветрове & вълни Лука 8:24
Марк 4:39-41
Йоан 5:21(a) възкресява мъртвите Йоан 5:21(b)
Римляни 6:23 дава вечен живот Йоан 5:39-40, 10:28
Исая 41:10 е с нас Матей 28:20

Има същите характеристики

ЙЕХОВА ИСУС
Псалм 90:2
Притчи 8:23
вечен ‘от време неопределено’ Исая 9:6
Михей 5:2
Йоан 1:2
Псалм 139:7-12
Притчи 15:3
всеприсъстващ Матей 18:20, 28:20
Исая 45:5-13 всемогъщ Матей 28:18
1 Царе 8:39
Еремия 17:9,10,16
1 Йоаново 3:20
всезнаещ Матей 11:27
Лука 5:4-6
Йоан 2:25, 16:30,21:17
Малахия 3:6 не се променя Евреи 13:8
Еремия 42:5 истинен и верен свидетел Откровение 3:14
Псалм 27:1 светлина Йоан 8:12
Псалм 71:5 нашата надежда 1 Тимотей 1:1
Псалм 46:1 нашата сила Филипяни 4:13
Еремия 17:13 източник на жива вода Йоан 4:14
Откровение 21:6
Откровение 15:4 праведен Деяния 3:14

<<< Назад към Бог е Троица                              Напред към Святият Дух е Личност >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS