Свидетели на Йехова твърдят, че Святият Дух е безличностна сила, подобна на вятъра или електричеството. Но това тяхно твърдение, както голяма част от доктрините им, е в разрез с това, което Библията показва.

СВЯТИЯТ ДУХ Е ОПИСАН С МЪЖКИ МЕСТОИМЕНИЯ

Йоан 16:13-15
“А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.”

СВЯТИЯТ ДУХ ЛИЧНО РЪКОВОДИ РАБОТАТА НА ЦЪРКВАТА

Деяния 13:2
“И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.”

Електричеството не говори така! Писанията дават ясно доказателство, не само, че Святият Дух е Личност, но и, че е водил работата на ранната християнска църква.

СВЯТИЯТ ДУХ Е СПОСОБЕН ДА ‘ЗНАЕ’

1 Коринтяни 2:11
“Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.”

Електричеството може да бъде използвано да предава информация, но електричеството само по себе си не ‘знае’ нищо. Само живи единици, с интелект и самоосъзнаване могат да ‘знаят’ нещо.

СВЯТИЯТ ДУХ ИМА ‘ЕМОЦИИ’

Ефесяни 4:30
“и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.”

Забележете, че неправилно поведение от страна на християни може да ‘наскърби’ Святия Дух. Електричеството не се наскърбява. Да скърбиш означава да чувстваш дълбока тъга. Способността на Святия Дух да чувства тъга е доказателство за това, че Той е Личност.

Ето списък с други характеристики на Святия Дух, които доказват, че Той е Личност, а не безличностна сила като електричеството:

<<< Назад към Бог е Троица  Напред към Святият Дух е Бог >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS