1. Святия Дух е наречен Бог

Деяния 5:3-4 “… да излъжеш Святия Дух… Не си излъгал човеци, но Бога.”

Матей 12:28;  “Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.”

Лука 11:20 “Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.”

2 Коринтяни 3:17-18 “А Господ е Духът…”

2. Святият Дух има характеристики, които само Бог притежава

Вечен, като Бащата

Евреи 9:14 „колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога“

Всеприсъстващ, като Бащата

Псалм 139:7 „Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“

Всезнаещ, като Бащата

1 Коринтяни 2:10-11 „А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.“

3. Святият Дух е божествен по сила

Да създава

Псалм 104:30 “Изпращаш ли Духа Си, те се създават…”

Да върши чудеса

1 Коринтяни 12:11 “А всичко това се върши от един и същи Дух…”

Да вдъхновява пророци

2 Петрово 1:21 “защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.”

4. Святият Дух е божествен по природа

Евреи 9:14 “чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога”

Неемия 9:20 “И Ти им даде благия Си Дух…”

Псалм 139:7 „Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“

1 Коринтяни 2:10-11 „А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.“

 <<< Назад към Святият Дух е Личност

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS