Свидетелите на Йехова казват, че причината за вечно променящите се тяхни доктрини се намира в следния стих:

„Пътеката на праведните е като светлината на изгрева, която става все по–ярка и по–ярка, докато настъпи пладне.“ (Притчи 4:18) 

За да е ясно, Стражева Кула сама дефинира как ще се изразява ‘новата светлина’:

“Нов поглед над истината никога не може да противоречи на предишна истина. ‘Нова Светлина’ никога не угасва стара ‘светлина’, но добавя към нея.” Zion’s Watch Tower (Стражева Кула от Сион), фев 1881, стp. 3, преиздадена стp. 188

Въпреки собствената им дефиниция, Свидетелите на Йехова наричат противоречащи си доктрини ‘нова светлина’. Ето два от многото примери:

Възкресението на содомците

1886 ДА! ЩЕ бъдат възкресени:  “Така нашият Господ учи, че содомците не са имали пълна възможност; и той им гарантира такава възможност… говорим за тяхното пробуждане, тяхното излизане от гроба.”  The Divine Plan of the Ages (Божественият План за Вековете) 1886, стр. 110-111

1952 НЕ! НЯМА да бъдат възкресени: “…че Содом е вечел получил ‘съдебното наказание на вечен огън’… Също така, Содом не е устоял своя съден ден, провалил се е изцяло, и Евреите са знаели, че неговата съдба е запечатана.” The Watchtower (Стражева Кула) юни 1952, стp. 338

1982: ДА! Ще бъдат възкресени: “Казвайки това, Исус показа, че поне някои от неправедните хора на старинния Содом и Гомор ще присъстват на земята по време на Съдния Ден. Въпреки, че са били много неморални, можем да очакваме, че някои от тях ще бъдат възкресени.” You Can Live Forever in Paradise on Earth (Можеш да Живееш Завинаги в Рая на Земята), 1982, p, 178

‘Властите над нас’

1886 ‘Властите над нас’ = Светските Правителства:  “Те учеха Църквата да се подчинява на законите, и да уважава тези с авторитет, поради тяхната позиция… да не се противят на никой основан закон. (Рим. 13:1-7; Мат. 22:21)… Въпреки, че тези власти, правителствата на този свят, са били наредени или подредени да бъдат от Бог…” The Divine Plan of the Ages (Божественият План за Вековете) 1886, p. 266

1935 ‘Властите над нас’ = Йехова Бог и Исус Христос: “(Рим. 13:1) Не означават ли тези думи от Писанието, че хората, които заемат постовете на държавата или нацията са ‘властите над нас’ и че, трябва да им се покоряваме за да угодим на Бог? Не; това не е значението на това писание… На такъв ‘властите над нас’ са Бог и Исус Христос…” Loyalty (Лоялност), 1935, стp. 6

1963 ‘Властите над нас’ = Светските Правителства: “… Бог разреши политическите авторитети на този свят да продължат като ‘властите над нас’ или ‘настоящите власти’, които са ‘наредени от Бог’ Babylon the Great Has Fallen (Великият Вавилон е Паднал) 1963, стр. 548

<<< Назад към ‘Кой е лъжлив пророк?’

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS