Целта на този сайт е да помогне на членовете на Свидетели на Йехова да напуснат организацията и да намерят спасение в Исус Христос. Всеки, който обича хората, посещаващи събранията на Свидетели на Йехова, може да допринесе за тази кауза.

Членовете на Свидетели на Йехова са индоктринирани да вярват, че организацията е „истината“ – единствената организация, на която и чрез която Бог говори днес. Те са учени, че дяволът цели да отдели хора от „истината“ (т.е. от организацията), и съответно са обучени:

 • да не приемат никаква религиозна литература, която не е публикувана от организацията;
 • да не посещават никакви други интернет сайтове освен официалния сайт на организацията;
 • да не слушат никаква критика по адрес на организацията;
 • да се противят на всяка мисъл на съмнение относно организацията.

Повечето хора, които са напуснали организацията, споделят, че винаги са „усещали“, че нещо не е наред, но понеже толкова много са се страхували да напуснат, са се съпротивлявали на тези свои съмнения.

Защо се страхуват да напуснат организацията

 1. АРМАГЕДОН. Тези, които вярват в доктрините на организацията, са убедени, че ако напуснат организацията, ще бъдат унищожени в Армагедон.
 2. „КЪДЕ ДРУГАДЕ ДА ОТИДЕМ?“ Организацията учи, че всяка християнска църква е „от дявола“ и съответно дори да вярват, че библейският Бог е истинският Бог, членовете на Свидетели на Йехова се страхуват да посетят църковно събрание. Тези хора може да останат в организацията с надеждата Бог да им се разкрие там.
 3. ЩЕ ЗАГУБЯТ ВСЯКАКЪВ КОНТАКТ С БЛИЗКИТЕ СИ. Организацията нарича тези, които са си тръгнали, „умствено болни“. Когато някой напусне организацията, близките му, които все още са нейни членове, започват да го отбягват. Човекът трябва да бъде третиран като мъртъв за тях, уж с цел да „дойде на себе си“ и да се завърне в „истината“. Всъщност целта е те да не бъдат повлияни от него. Това е практика, която се спазва безкомпромисно от родители спрямо деца, между съпрузи и най-близки приятели.

Как мога да помогна

 1. Ако си християнин, моли се Исус да смекчи сърцето на членовете, да им отвори очите за лъжите на организацията и да ги изведе от заблудата.
 2. Разпространявай информацията за този сайт сред членовете на Свидетели на Йехова. Можеш да принтираш и да раздаваш сред членовете тези флайъри, които ще ги насочат към този сайт. Членовете може да изхвърлят флайъра, но помни, че дълбоко в себе си те се съмняват в организацията. Достатъчно е само да запомнят адреса на сайта – ще дойде момент, когато останали насаме, ще се осмелят да отворят сайта и да прочетат истината.
 3. Принтирай статии от този сайт и ги раздавай на членовете.

Християни, които искат да получат повече информация за това, как да достигат членове на Свидетели на Йехова с евангелието, могат да пишат на този адрес:

lina@svidetelinajehovafakti.org

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS