1. Свидетели на Йехова вярват, че Библията не може да бъде разбрана и че трябва да бъде тълкувана от някой, който е „помазан“ от Святия Дух. Тези помазаници са базирани в седалището на организацията в Бруклин, Ню Йорк.
 2. Те учат, че Бог се казва Йехова – еврейското име на Бог от Стария Завет, и че Той е една личност и не част от Троицата.
 3. Те учат, че Исус е бил просто човек на земята, а на небето е бил и е aрхангел Михаил.
 4. Те учат, че Исус не е равен на Йехова и че двамата са две отделни и различни същества.
 5. Те учат, че Святият Дух е безличностна сила, подобна на електричеството. Тази сила е използвана от Йехова, за да извърши волята си.
 6. Свидетели на Йехова учат, че всяка вяра или религиозна система, различна от тяхната, е част от „великото отстъпничество“ и е „от дявола“.
 7. Те учат, че Исус е умрял на отвесен стълб, а не на кръст.
 8. Свидетели на Йехова учат, че когато умрем, сме без съзнание и че нищо не оцелява освен споменът, който Йехова има за нас. Ако сме били добри, Йехова може да избере да ни възкреси (сътвори наново) в „Новата Система“ (небиблейски термин, който Стражева кула използва, за да опише рая).
 9. Те учат, че когато дойде Армагедон, всички, които не са Свидетели на Йехова, и всички, които не са били „достатъчно добри“, ще бъдат унищожени от Бог и това ще докара „Новата Система“ и рая.
 10. Те учат, че приемането на кръв по какъвто и да е начин е в разрез с Божиите закони и е пагубен грях. Това включва както яденето на кръв, така и кръвопреливането.
 11. Свидетели на Йехова изключват членове за прекрачване на техните закони, касаещи политическа неутралност, тютюнопушене, прекаляване с алкохол, блудство, прелюбодейство, убийство, ядене на кръв или приемане на кръвопреливане, приемане на друга вяра или посещаване на друга църква, несъгласие с ученията на лидерите от Стражева кула. Те също изключват всеки, който има какъвто и да било контакт с отстранен член, включително ако поздрави бивш член на улицата.
 12. Свидетели на Йехова вярват, че са длъжни да проповядват от врата на врата за скорошния край на света, за да не бъдат виновни за „пролята кръв“ пред Йехова, когато настъпи Армагедон. Те вярват, че ако не „свидетелстват“ на други за нуждата им да се обърнат към тяхната вяра, те самите ще умрат в Армагедон или, ако умрат преди Армагедон, няма да бъдат възкресени (сътворени наново) от Йехова.
 13. Свидетели на Йехова са убедени, че предмети, книги и телевизионни предавания могат да бъдат „демонични“ и да бъдат демоничен канал за влияние. Терминът „демонизиран“ се използва често с цел да се създава екстремен страх у членовете.
 14. Свидетели на Йехова вярват, че има два „класа“ християни: първите са „земният клас“, или „другите овце“; вторите са „небесният клас“, съставен от точно 144 000 човека, както се споменава в Откровение. Те вярват, че само „помазаните“ или тези, които са в числото на 144 000-те, имат способността да тълкуват писанията и да вземат решения относно посоката на „голямото множество“ от „други овце“.
 15. Те учат, че покриването на квотата за проповядване от врата на врата и присъствието на събранията на Свидетели на Йехова са задължителни и ако някой стане „неактивен“ (пропуска събрания или не представя информация за това, колко време е прекарал в проповядване от врата на врата), рискува да загуби благоволението на Йехова и да умре в Армагедон.
 16. Свидетели на Йехова проповядват спасение, базирано на дела. Въпреки че приемат изкупителната жертва на Исус Христос като съвършен човек, те вярват, че трябва да се трудят, за да се докажат като достойни за Йехова.
 17. Те учат, че празниците са „от дявола“ и са с езически корени. Всеки, който бъде хванат да празнува някой празник, бива изключван от организацията.
 18. Те учат последователите си да не постъпват в армията и да не упражняват професии, които може да доведат до отнемане на човешки живот.
 19. Всякакво въвличане в политиката е абсолютно забранено, включително гласуване или заемане на политически пост.
 20. Децата на членовете на Свидетели на Йехова са насърчавани да избягват участие в организирани спортни мероприятия в училище.
 21. Партньорство с някого, който не е „във вярата“, се счита за неправилно.
 22. Свидетели на Йехова имат своя версия на писанията, наречена „Превод на Новия Свят на Свещеното Писание. За тях това е единствената приемлива версия на Библията. Всички други версии се считат за неточни и те ще направят всичко възможно да ви накарат да използвате тяхната Библия вместо вашата собствена.
 23. Те учат, че не трябва да се покланяме на Христос и че само Йехова (Бащата) е достоен за поклонение.
 24. Те вярват в класическото сътворение, използвайки 7000 години за всеки ден от сътворяването в Битие.
 25. Свидетели на Йехова не вярват в доктрината за ада и учат, че „адът“, или „хадес“, е общият „гроб“ на всички хора.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS