Организацията черно на бяло отрича, че някога е твърдяла, че е ‘пророк’. Това се вижда в Пробудете се! 1993, 22ри март, стр. 4:

Пробудете се! 1993, 22ри март, стр. 4

‚Свидетелите на Йехова, в тяхното нетърпение за второто пришествие на Исус, са казвали дати, които излязоха неправилни. Поради това, някои ги нарекога лъжливи пророци. Никога в тези случаи, обаче, не са приемали, че тези предсказвания са ‚в името на Йехова‘. Никога не са казвали, „Тези са думите на Йехова“‘. (Пробудете се! 1993, 22ри март, стр. 4)

Но организацията е твърдяла много пъти, че са пророци. Ето само някои примери:

Казват, че източникът на хронологията им е свръхестествен:

 • Стражева Кула  юли 1922, стр. 217

watchtower-1922-july-15-p217

“… тази хронология не е от човек, а от Бог… добавянето на още доказателства я премахва изцяло от измерението на шанса и я поставя в това на доказана сигурност… хронологията на настоящата истина… не е от човешки източник’.

Наричат себе си ‘пророк’

 • Стражева Кула 15ти януари 1959, стр. 40, 41:

Стражева Кула януари 1959 стр. 40, 41

‚Кого Бог използва като свой пророк?… Свидетели на Йехова са дълбоко благодарни днес, затова че ясните факти показват, че Бог е благоволил да ги използва.‘

“И така, има ли Йехова пророк, който да им помага, да ги предупреждава за опасности и да декларира нещата, които предстоят? Тези въпроси могат да бъдат отговорени положително. Кой е този пророк?… Този пророк не е един човек, но е група от мъже и жени. Бил е малката група от хора, последователи на Исус Христос, познати по онова време като Международните Библейски Ученици. Днес те са познати като Християнските Свидетели на Йехова.”

 • Стражева Кула януари 1982 стр. 27:

Стражева Кула януари 1982 стр. 27

‘В тези късни дни има само малък остатък от този ‘пророчески‘ клас все още на земята. ‚Войната на великия ден на Бог Всемогъщи‘ при Хар-Магедон не би могла да започне преди този съставен-от-много-части ‚пророк‘ завърши своето дело.‘

Казват, че говорят от името на Йехова

 • Стражева Кула март 1972:

Стражева Кула март 1972

‚По-точно, имало ли е група, върху които Йехова би пожелал да упълномощи да говори като ‚пророк‘ в Негово име, както бе направено с Езекил в далечната 613 г. пр. Хр.? Как се квалифицираха?‘

Казват, че са официалният говорител и канал на Йехова

 • Стражева Кула юли 1943 стр. 203:

Стражева Кула юли 1943 стр. 203

‚Той просто използва своя клас ‚слуги‘, за да публикува тълкуванието, след като Върховният Съд от Христос Исус го разкрие.‘

 • Стражева Кула юли 1943, стр. 205:

Стражева Кула юли 1943 стр. 205

‚Йехова ни говори чрез неговия Син… Той е назначил неговия ‚верен и мъдър слуга‘, който е неговият видим говорителТези насоки от Господ идват към нас като индивиди и като колективни единици, нарчени ‘компании’.

 • Стражева Кула юни 1957 стр. 370:

Стражева Кула юни 1957 стр. 370

‚идентифицирайте каналът на комуникация на Йехова в наши дни… откликнете на насоките на ‚слугата‘, както бихте към гласът на Бог, защото той така е установил.’

 • Стражева Кула януари 1959 стр. 41 :

Стражева Кула януари 1959

‚…Йехова протегна своята ръка на сила и докосна техните устни и постави своето слово в устата им.‘

Напред към ‘Винаги сме казвали едно и също нещо за 1914г’ >>>

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS