Свидетели на Йехова, ръководени от Дружество „Стражева кула“, наричат своята организация „истината“. Този сайт е направен от любов към хората, които посещават събранията на Свидетели на Йехова и които заслужават да разберат истината относно „истината“.

Ако си член на Свидетели на Йехова и четеш този текст, значи вече си започнал да си задаваш въпроси относно организацията. Надявам се, че този сайт ще ти бъде полезен и че ще намериш отговорите, които търсиш.

Напред към Тъмната История на Свидетели на Йехова >>>