Свидетели на Йехова проповядват, че Исус не е бил възкресен тялом, а е бил ‘възкресен’ (ако може да се използва този термин) като духовно създание.

Било ли е възкресено тялото на Исус?

Матей 12:40 “Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Марк 16:6 “Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха.”

Лука 24:3 “И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус.”

Лука 24:39 “пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.”

Йоан 2:19,21 “Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Но Той говореше за храма на тялото Си.”

Йоан 20:27 “Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.” [Aко Исус тук не представя своето възкресено тяло на учениците Си, значи трябва да приемем, че Той ги заблуждава, като им показва раните си]

Деяния 2:27защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Свят Син да види изтление.” [цитат от Пс. 16:10]

Деяния 13:34-37А че Го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в тление, казва така: “Ще ви дам верните милости, обещани на Давид.” Защото и в друг Псалом казва: “Няма да оставиш Твоя Светия да види тление.” Защото Давид, след като беше послужил на Божието намерение в своето поколение, заспа и бе положен при бащите си, и видя тление. А Този, Когото Бог възкреси, не видя тление.”

<<< Назад към Благовестието

Напред към “На небето Исус е бил и е архангел Михаил” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS